Grondbewerking en graszaaien
(aktueel)

Deze werkzaamheden vinden vaak plaats in de nazomer en het najaar, maar ook in het voorjaar is dit goed mogelijk. Het tijdstip van uitvoering bepaalt het resultaat. Voor het welslagen van voorjaarsinzaai van gras is een periode met regen een voorwaarde. De graszaden zullen alleen dan kunnen ontkiemen en de toegediende meststoffen zullen dan oplossen en hun werking doen. Wel een nadeel van voorjaarsinzaai is dat ook de onkruidzaden in de grond ontkiemen. Dit geeft concurrentie aan de grassen. Maar na een aantal keren maaien zullen de zaadonkruiden het loodje leggen omdat deze niet bestand zijn tegen maaien in tegenstelling tot de grassen.

      

    

Beplantingen (aktueel)

Het inplanten van bos- en haagplantsoen is weer achter de rug. Met het in blad komen van deze plantmaterialen is het niet meer mogelijk om deze aan te planten. Het seizoen hiervoor loopt dan ook van 1 november tot eind april (periode dat planten niet in blad staan).

Uiteraard is het nu wel de geschikte tijd voor de aanplant van tuinplanten zoals sierheesters en vaste planten. Deze planten worden namelijk gekweekt in pot en zijn het jaarrond aan te planten. Bij aanplant en bij langere periode van droogte moet er dan wel worden beregend. (het eerste jaar) Wel is het van belang de juiste soort op de juiste plaats te zetten. Rhododendrons bijvoorbeeld vragen halfschaduw en liefst een vochthoudende grond, dus aanplant in de volle zon en op droge grond zal leiden tot onvoldoende resultaat. Een tuin op de volle zon en droge grond vraagt weer om heel andere plantsoorten. Samen met ons kunt u overleggen welke soorten geschikt zijn.

Zowel de leverantie van de planten als de grondbewerking/verbetering en het inplanten nemen wij graag voor onze rekening. Alleen een goede voorbereiding en de juiste keuzes geven een goed resultaat.

      

      

      

      

      

  

Nieuw: compacttractor (aktueel)

Sinds kort hebben we hulp gekregen van een compacttractor met een voorlader. Vooral bij het zwaardere werk is dit een welkome aanvulling voor ons. Het laden van materialen kan gemakkelijker en sneller plaatsvinden. Ook in de tuinen kunnen we hier mee uit de voeten vanwege de geringe afmetingen van het geheel.

Voor de grondbewerking is een bijpassende overtopfrees aangeschaft, waarmee in 1 werkgang de begroeiing wordt ondergewerkt en de losse grond weer enigszins wordt aangedrukt. Op deze manier kunnen we een tuin of oud gazon op een vlotte manier weer voorbereiden voor beplanting of gras.

      

  

Adres:

Dorpsstraat 54
7863 PD Gees (Dr.)

[t] 0524 581348
[f] 0524 581348
[m] 0650873928

[i] www.gertsikken.nl

KVK: 04043027

Onze missie:

Wij kiezen samen met u de tuinstijl die bij u en uw huis past. Daarnaast verzorgen wij door de vier seizoenen heen zodat u optimaal kunt genieten van wat groeit en bloeit in uw tuin.